Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Bektaş Plaza No: 419 Kat :4 Daire: 5 Atakum - Samsun

+90362 438 0404 +90 362 439 0505

bilgi@orjinymm.com

ORJİN KURUMSAL

ORJİN HAKKINDA

Firmamız, vergi ve diğer işlemlerin tasdiki, vergi danışmanlığı, revizyon, yabancı ve yerli gerçek kişilere vergi danışmanlığı hizmetleri başta olmak üzere, 3568 sayılı Kanunla ve diğer kanunlar ve ilgili mevzuatla Yeminli Mali Müşavirlere tanınan yetki alanı içindeki konularda hizmet vermektedir.

Müşterilerimize, işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimi hizmeti yanında, mevcut yapı ve koşullarda veya yeni yapılanmalar ile elde edilecek imkan ve avantajların ortaya çıkarılmasında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Çalışanlarımızın değişik sektör ve projelerdeki çalışmalarından elde ettikleri birikim, Bu amacımızın gerçekleştirilmesine imkan tanımaktadır. Hizmetin zamanında verilmesi de göz önünde bulundurduğumuz önemli bir husustur. Mesleki donanım, değişim, ihtiyaçları anlama ve cevap verme yanında, özenli yaklaşım tarzı, her zaman akılda tuttuğumuz ilkemizdir.