Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Bektaş Plaza No: 419 Kat :4 Daire: 5 Atakum - Samsun

+90362 438 0404 +90 362 439 0505

bilgi@orjinymm.com

ORJİN HİZMETLER

Vergi Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik

Maliye Bakanlığı’nda uzun yıllar vergi denetimi görevi yapmış Yeminli Mali Müşavirler ile Mali Müşavirler ve Denetçilerin bulunduğu profesyonel kadrosu ile bu hizmetleri sürdürmektedir. Mali Müşavirlik kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetler:

 • Gelir ve kurumlar vergisi tam tasdik işlemleri
 • KDV iadesinin hazırlanması ve tasdik işlemleri
 • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin oluşturulması,
 • Mevzuata uygun şekilde yasal defterlerin tutulması,
 • Beyannamelerin verilmesi ve kontrolü,
 • Bordro ve Personel Hizmetleri,
 • Ticaret Sicil İşlemleri,
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı,
 • Yabancıların çalışma izni alınması,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluş işlemleri,
 • Türk Ticaret Kanunu  
 • İş ve Sosyal Sigorta konuları danışmanlığıdır.

Diğer Tasdik İşlemleri

 • Uluslararası vergi planlamasına yönelik hizmetler,
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti,
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti,
 • Vergi Risk Değerlemesi,
 • Vergi araştırmaları,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 • Vergi Muafiyetleri.

Vergi Revizyon

Yerli ve yabancı şirketlerin geçmişe dönük muhasebe ve vergi işlemlerinin risk tespiti amacıyla defter ve belgeler üzerinden incelenmesi ve genel kabul görmüş ilkeler ile mevzuata aykırı hususların düzeltilmesine ilişkin rapor hazırlanması;

Vergi İhtilafları ve Uzlaşma Hizmetleri

 • Vergi Mahkemeleriyle Danıştay nezdinde her türlü vergi dava ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve takibi
 • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşmalarda mükellef adına uzlaşmalara katılma

Transfer Fiyatlandırması

 • Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması
 • Şirketlerin kendi bünyelerinde hazırlamış oldukları Raporların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
 • “Risk Analizi Raporu” hazırlanması
 • Transfer Fiyatlandırması Planlama Çalışması hazırlanması
 • Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
 • Vergi uyuşmazlığına destek: İnceleme savunması ve karşılıklı anlaşma prosedürü

Dolaylı Vergi Hizmetleri

 • Gümrük Uygulamaları Risk Analizi
 • Gümrük Vergileri
 • KDV ve Gümrükte KDV uygulamaları
 • ÖTV uygulamaları
 • Gümrük Kıymeti
 • Royalti Uygulamaları
 • Finansal Leasing

1- Vergi Danışmanlığı

Geniş bilgi ve tecrübemiz ile müşterilerimize;

 • Gelir Vergisi
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Uluslararası Vergi Anlaşmaları
 • Diğer Vergiler
 • Serbest Bölge Mevzuatı konularında vergi danışmanlığı hizmeti sunulmaktadır.

2- Vergi Planlaması

Müşterilerimizin mevcut ve planlanan faaliyetlerini inceleyerek işletmelerin vergi sonrası getirilerinin artırılması için çalışmalar yaparız. Bir işletmenin mevcut faaliyetlerinin optimum düzeyde çalışması ve yatırım kararlarının alınabilmesi için Vergi mevzuatını iyi bilen uzman vergi danışmanlarına ihtiyaç vardır. Bu hizmet tarafımızdan en iyi şekilde vermektedirler.

3- Vergi Kanunları Yönünden Denetim ve Tam Tasdik

3568 sayılı kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Yeminli Mali Müşavir, şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta, yılsonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken sorumlu olmaktadır. Müşterilerine 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktayız. 4) KDV İadesi: 

İhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV'ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV'yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Müşterilerimize KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri imkanını sunmaktayız.

 • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri,
 • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi,
 • Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması,
 • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
 • İade hakkı doğuran işlemin incelenmesi ve KDV iade optimizasyonun sağlanması.